18. svi 2012.

kratice na windows xp-u


Kombinacija tipki za sustav Windows
• F1: pomoć • CTRL+ESC: otvaranje izbornika Start • ALT+TAB: prebacivanje između otvorenih programa • ALT+F4: zatvaranje programa • SHIFT+DELETE: trajno brisanje stavkiKombinacija tipki za sustav Windows• F1: pomoć • CTRL+ESC: otvaranje izbornika Start • ALT+TAB: prebacivanje između otvorenih programa • ALT+F4: zatvaranje programa • SHIFT+DELETE: trajno brisanje stavki
Općenite, isključivo tipkovničke naredbe• F1: pokretanje pomoći za Windows • F10: aktiviranje mogućnosti trake izbornika • SHIFT+F10: otvaranje izborničkog prečaca za odabranu stavku (jednako kao i desni klik na objekt) • CTRL+ESC: otvaranje izbornika Start (stavke birajte pomoću tipki sa strelicama) • CTRL+ESC ili ESC: odabir gumba Start (pritisnite TAB da biste odabrali programsku traku ili SHIFT+F10 da bi se prikazao kontekstni izbornik) • ALT + strelica dolje: otvaranje okvira s padajućim popisom • ALT+TAB: prebacivanje na drugi pokrenuti program (držite tipku ALT i pritisnite tipku TAB da bi se prikazao prozor za prebacivanje sa zadatka na zadatak) • SHIFT: pritisnite i držite tipku SHIFT pri umetanju CD-ROM-a da biste zaobišli značajku automatskog pokretanja • ALT + razmaknica: prikaz izbornika System (Sustav) glavnog prozora (s izbornika System možete prozor vratiti na početnu veličinu, premjestiti ga, promijeniti mu veličinu, minimizirati ga, maksimizirati ili zatvoriti) • ALT+- (ALT + crtica): prikaz izbornika System potprozora sučelja koje podržava više dokumenata (Multiple Document Interface, MDI) (s izbornika System potprozora MDI-a možete potprozor vratiti na početnu veličinu, premjestiti ga, promijeniti mu veličinu, minimizirati ga, maksimizirati ili zatvoriti) • CTRL+TAB: prebacivanje na sljedeći potprozor MDI programa • ALT+podcrtano slovo na izborniku: otvaranje izbornika • ALT+F4: zatvaranje trenutnog prozora • CTRL+F4: zatvaranje trenutnog MDI prozora • ALT+F6: prebacivanje između više prozora istog programa (kada je, na primjer, otvoren dijaloški okvir Find (Traži) u programu Notebook (Blok za pisanje), pritiskom na ALT+F6 prebacujete se iz dijaloškog okvira Find u glavni prozor programa Notepad i obrnuto) Prečaci za objekte ljuske i mape / Windows ExplorerZa odabrani objekt: • F2: preimenovanje objekta • F3: traženje svih datoteka • CTRL+X: izrezivanje • CTRL+C: kopiranje • CTRL+V: lijepljenje • SHIFT+DELETE: trenutačno brisanje odabranog objekta bez prethodnog smještanja u koš za smeće • ALT+ENTER: otvaranje svojstava odabranog objekta Kopiranje datotekePritisnite i držite tipku CTRL dok povlačite datoteku u drugu mapu. Stvaranje prečacaPritisnite i držite kombinaciju tipki CTRL+SHIFT dok povlačite datoteku na radnu površinu ili u neku mapu. Općenito upravljanje mapama/prečacima• F4: odabir okvira Go To A Different Folder (Idi u drugu mapu) i premještanje stavki u okviru prema dolje (ako je alatna traka aktivna u programu Windows Explorer) • F5: osvježavanje trenutnog prozora • F6: premještanje iz okna u okno u programu Windows Explorer • CTRL+G: otvaranje alata Go To Folder (Idi u mapu) (samo u programu Windows Explorer za Windows 95) • CTRL+Z: poništavanje zadnje naredbe • CTRL+A: odabir svih stavki u trenutnom prostoru • BACKSPACE: prebacivanje u nadređenu mapu • SHIFT + klik + gumb Close (Zatvori): zatvaranje trenutne mape i svih nadređenih mapa (ako je riječ o mapama)


0 comments:

Objavi komentar